TikTok Youtube Instagram

Voorwaarden refunds

Algemeen

Deze regeling is gebaseerd op de globale overeenkomst tussen ACM, consumentenbond en industrie, over ticketgelden voor evenementen die zijn verplaatst, dan wel zijn afgelast, als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus. Deze overeenkomst is hier terug te lezen.

Deze voorwaarden zien toe op de verkoop van tickets die toegang bieden tot het evenement HARDFEST van Fresh On Stage B.V. aan de houder van (een) ticket(s) (hierna: “Klant”). Tevens eventueel aangeschafte nevenproducten, zoals consumptiemunten, vallen onder deze voorwaarden.

De gemaakte keuze door de Klant is bindend en van toepassing op alle tickets in de order. De keuze van de Klant vervangt c.q. wijzigt de bestaande overeenkomst tussen Fresh On Stage B.V. en de Klant.

Artikel 1: indien de Klant voor terugbetaling kiest

Indien een evenement is verplaatst, dan wel is afgelast als gevolg van de maatregelen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, en de Klant binnen afzienbare tijd na aankondiging van de verplaatsing, dan wel afgelasting van het betreffende evenement, kenbaar heeft gemaakt aan Fresh On Stage B.V. dat hij/zij verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, kan de Klant kiezen voor een refund (terugbetaling).

De bestaande overeenkomst tussen Fresh On Stage B.V. en de Klant betreffende de originele order, wordt daarmee ontbonden. De Klant gaat ermee akkoord dat zijn originele order geannuleerd wordt en dat daarmee zijn/haar recht op toegang tot het desbetreffende Evenement vervalt. Daartegenover staat dat de Klant recht heeft op de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten in geld door Fresh On Stage B.V.

De terugbetaling van de oorspronkelijke ticketprijs en servicekosten zal plaatsvinden via dezelfde betaalwijze als waarmee de originele aankoop is gedaan.

Indien het evenement is verplaatst, vindt de terugbetaling uiterlijk plaats één (1) maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement. Indien het evenement is afgelast, vindt de terugbetaling uiterlijk drie (3) maanden na de datum van het afgelaste evenement plaats.